Óvoda bemutatkozás

Látrányi Egységes Óvoda-Bölcsőde
8681 Látrány
Dózsa Gy utca


Óvodánkat 1977-ben építették és adták át a gyerekeknek. Kezdetben két csoportos óvodaként üzemelt az intézmény, de később szükségessé vált a harmadik csoport elindítása is. Somogytúrból, Viszről, Somogybabodról, és természetesen Látrányból fogadott az intézmény gyerekeket. Jelenleg is három csoporttal üzemel az óvoda. A Helyi Nevelési Programban a nevelőtestület kiemelt feladatként kezeli a környezeti nevelést, a környezetvédelmet és a művészeti nevelést, néphagyományőrzést. 2006. szeptember 2-a az egy éves felújítási munkálatok végét jelzi, amikor is megszépülve, megújulva újra kinyitotta kapuit az óvoda a gyerekek előtt.

Óvodai nevelésünk célja

"Az óvodás gyermek a szépre fogékony, a tudásra szomjas. Az úton, ami a művelődéshez vezet, mi óvónők fogjuk a kezét először, és mi irányítjuk első lépését. Rajtunk és a szülőkön áll, hogy megtanul-e „járni”, tovább megy-e az úton egyedül is."
Ezen gondolatok tükrözik nevelési elképzeléseinket. Az óvodáskorú gyermekek még érzékenyek és fogékonyak. A kisgyermekkorban szerzett elvarázsolt pillanatok életre szólóak, ezért óvodai nevelési céljainkat, elveinket sokszínűen próbáljuk megvalósítani. Nevelőtestületünk minden tagjának munkája szakmai felelősséggel párosulva, ezeket a célokat szolgálja. Feladatunknak tekintjük, hogy az általunk választott és alkalmazott program feleljen meg a gyermekeknek, szülői igényeknek, nevelőtestületünk felkészültségének, meglévő és megteremthetőnek ítélt feltételeinknek. A mi intézményünkben a közösen megfogalmazott és mindannyiunk által vállalt elveink, értékeink központjában a gyermek tisztelete,- személyiségének, egyéni fejlődési ütemének figyelembe vételével - fejlesztése áll.

Programunkban nagy hangsúlyt kap a környezet megismerése, megismertetése a gyermekekkel, e köré épülnek tevékenységeink, ez jelenti a fő vezérfonalat, amelyhez a többi tevékenység szervesen kapcsolódik. A természetközeliség megláttatásával az esztétikai érzék fejlesztését, természeti értékeink megőrzésére nevelést is kiemelt feladatnak tartjuk.
Fontos jellemzője programunknak a komplexitás, miszerint sokoldalúan, sokszínűen, többféle tevékenység alkalmazásával, számtalan lehetőséget adva a megtapasztalásra próbáljuk megismertetni a gyermekekkel az őket körülvevő világot.
A kultúraátadás során olyan értékeket közvetítünk, melyek olyan készségeket, képességeket alakítanak ki a gyermekben, melyek képessé teszik arra, hogy fejlődésük később is biztosítottá váljék. A néphagyományőrzéssel, néptánccal, táncházas programjainkkal a művészeti általános iskola iránt kívánjuk felkelteni az érdeklődést.
A program hangsúlyos területei a mozgás és a játék, melyek a gyermek fejlődésének alappillérei. Szerda a sport napunk, amit ősszel, tavasszal úszásoktatással színesítünk. Természetes tehát, hogy e két tevékenység a legalkalmasabb arra, hogy általuk fejlődjön a gyermek.
Óvodánk sajátos arculata

Óvodánk, a helyi Általános Iskolához tartozik, többcélú közoktatási intézményként. Nevelőtestületünk számára fontos a családdal való együttnevelés, melynek mélyítéséért közös kirándulásokat, együttléteket, családi napokat szervezünk. Fontos helyet foglal el nevelésünkben az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a lakóhelyük, a természet megismertetése, megszerettetése, a hagyományok ápolása (őszi szüret, adventi készülődés, farsang - kiszebábu égetése, húsvét - tojásfestés), és az évente elmaradhatatlan nagy kirándulás. Figyelemmel kísérjük a hátrányos helyzetű gyerekeket, biztosítjuk a felzárkóztatásukhoz szükséges szakmai ellátást, (logopédus és gyógypedagógus). Játékos hitoktatás működik óvodánkban.
ÜNNEPEINK:

Családi nap,
Mikulás,
Karácsony,
Farsang,
Húsvét, A
nyák napja,
Madarak-fák napja,
Évzáró.